Oferta Firmy RADICAL

Tu znajdziesz Naszą ofertę!

Firma Radical wykonuje następujące odwodnienia:

obiektów budowlanych (budownictwo przemysłowe i mieszkalne)

obiektów liniowych (wykopy pod budownictwo sanitarne i drogowe)


Jesteśmy przygotowani do prowadzenia prac odwodnieniowych przy zastosowaniu następujących technologii:

odwodnienia przy pomocy studni depresyjnych

- wiercenie studni depresyjnych

- montaż pomp głębinowych i rurociągów tłocznych

- montaż rurociągów zrzutowych

- pompowanie odwadniające

- demontaż pomp i rurociągów tłocznych po zakończeniu prac odwodnieniowych

- likwidacja studni

odwodnienia przy pomocy instalacji igłofiltrowych

- montaż igłofiltrów

- montaż kolektorów ssących

- montaż pomp igłofiltrowych

- montaż rurociągów zrzutowych

- pompowanie odwodnieniowe

- demontaż zestawu igłofiltrowego i rurociągów


Studnie depresyjne:

Studnie głębinowe służące do odwodnień składają się z kolumny filtrowej, obsypki żwirowej i pompy głębinowej. Po zakończeniu prac odwodnieniowych otwory są likwidowane.


Igłofiltry:

Instalacja igłofiltrowa składa się z pompy, kolektorów i igłofiltrów instalowanych w gruncie przy pomocy wpłukiwania.