Referencje Firmy

Tu znajdziesz Nasze referencje!

Referencje

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie SA ZWiK w Pruszkowie

Odwodnienia wykopów przy pomocy studni depresyjnej i igłofiltrów podczas wymiany kanału Dn300 Warszawa-Ursus.

Odwodnienia wykopów przy pomocy studni depresyjnych i igłofiltrów podczas wymiany studni kanalizacyjnej Dn1200 i odcinka kanału Dn300 w Piastowie.

Odwodnienia wykopów przy pomocy studni depresyjnych podczas wymiany studni kanalizacyjnej Dn1200 i kanału Dn300 w Pruszkowie.


Energetyka - Ożarów Mazowiecki

Odwodnienia wykopów przy pomocy studni depresyjnych i igłofiltrów podczas wymiany kanału Dn400 w Ożarowie Mazowieckim.

Odwodnienia wykopów przy pomocy igłofiltrów podczas wymiany odcinka kanału Dn200 w Ożarowie Mazowieckim.


Osiedle Srebrzysta Aleja

OOdwodnienia wykopów przy pomocy igłofiltrów podczas montażu sieci kanalizacyjnej i budowy oczyszczalni ścieków.


Przedszkole Warszawa Ursus

OOdwodnienia wykopu przy pomocy studni depresyjnych podczas prac przy budowie przedszkola.


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku

Budwug - studnie odwodnieniowe podczas budowy obwodnicy Garwolina

Aerotunel Sp.z o.o

"Naparty" Usługi Wod-Kan

ZBG Globud