O RADICAL

W tym dziale znajdziesz kilka słów o Radical

O Firmie RADICAL

Kilka słów na temat działania firmy Radical

Firma RADICAL istnieje od 2000r. Początkowo specjalizowała się w REGENERACJI STUDNI GŁĘBINOWYCH EKOLOGICZNĄ METODĄ PNEUMOIMPULSOWĄ. W miarę upływu czasu i nabierania doświadczeń, następuje permanentne rozszerzenie oferty związanej z zaopatrzeniem w wodę z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Teren działania obejmuje całą Polskę.

Wykonujemy usługi dla:

Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji,

Zakładów Gospodarki Komunalnej,

Powiatów i Starostw,

Spółdzielni Mieszkaniowych,

Przedsiębiorstw rolniczych, ogrodniczych i ogrodów działkowych,

Firm produkcyjnych różnych branż (spożywcze, techniczne),

Odbiorców indywidualnych.